دست سازهای محمد روزبهانی


هر زیباسازه ای که  می آویزد خودش را بر گردن تو
از شهر قصه های دور 
تمامش را نشانده 
میان داستان های روزمره ی تو
چشمان تو شایسته است که ستاره ها درونش برقصند و برقصند و برقصند ... 


هر زیباسازه ای که  می آویزد خودش را بر گردن تو
از شهر قصه های دور 
تمامش را نشانده 
میان داستان های روزمره ی تو
چشمان تو شایسته است که ستاره ها درونش برقصند و برقصند و برقصند ... 

بیشتر

دست سازهای محمد روزبهانی 10 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 10 از 10 آیتم
نمایش 1 - 10 از 10 آیتم