میوه های دیابتی

آیا در رژیم های دیابتی می توان میوه مصرف کرد یا خیر؟ شاخص گلیسمی چیست؟

اگر دیابت نوع 2 دارید، می دانید که توجه به مصرف کربوهیدرات چقدر مهم است. هنگامی که کربوهیدرات می خورید، بدن شما آن را به قند تبدیل می ک...

ادامه مطلب