سیر، فلفل سبز تند، سبزیجات، روغن زیتون، سرکه، زعفران

نمایش یک نتیجه