هیچ محصولی یافت نشد.

روز سپندارمذگان ؛ روز عشق ایرانیان !

ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است، به مناسبت های گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می گذرانده اند.

در ایران باستان، آیین این جشن ها فرهنگ، نوع زندگی، رفتار و موجودیت و نگرش مردم را نشان میداد. متاسفانه امروزه مردم ما با فرهنگ باستانی خود آشنایی ندارند بنابراین بی خبر از عظمت و شکوه این فرهنگ می باشند.

جشن سپندارمذگان:

سپندارمذگان روز عشق ایرانی محسوب میشه.

روز سپندارمذگان رو که با نام های اسپندگان و یا اسفندگان هم شناخته می شود رو معادله ولنتاین میدانند. اما با تاریخی کهن تر از روز ولنتاین که ویژه ایرانیان باستان بوده و این روز را به خاطر بزرگداشت زن و زمین جشن می گرفتند.
این جشن ریشه در سلسله پادشاهی هخامنشیان دارد.

آیین های روز جشن سپندارمذگان

در این روز مردان به همسران خود هدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنان اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند.

این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید.