شکلاتی نشسته بر خانه ای بی سقف

آبی همیشه آسمان نیست،

آبی همیشه دریا نیست،

گاهی آبی رنگ تو می شود، آبی سقف حضور توست تا شکلات ها از جنس بودنت، آرامش بگیرند.

شکلاتی نشسته بر خانه ای بی سقف هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.