شکلاتی خوابیده بر پاکت

شکلات ها خسته نیستند

تنبل هم نیستند.

فقط برای پاکیزه ماندن

جان به پوششی کاغذی آراسته اند

تو می توانی، شکلات را در قالب یک شعر با سلیقه ی امروز و اکنونت انتخاب کنی!

شکلاتی خوابیده بر پاکت هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.