دمنوش پاییزه (دمنوش فصل)

 پاییز می ریزد خودش را بر پوست زمین، بر هر چه  هست ولوله می کند،
هشیاری قبل از سرمای زمستان خاصیت اوست. عاشقان بیدار می شوند
و گاه از این بیداری نالان. عطسه های خاک، غمِ برگهای ریخته را بر دل ها می نشاند ...
ما دم نوش های پاییزه وگان را برای دوری شما از افسردگی آماده می کنیم و
بر کیسه های نشاط می ریزیم، فقط به احترام نفسهایتان در این باد و خاک!!!!

7 محصول وجود دارد

نمایش 1-7 از 7 مورد

فیلترهای فعال