دست سازهای محمد روزبهانی


هر زیباسازه ای که  می آویزد خودش را بر گردن تو
از شهر قصه های دور 
تمامش را نشانده 
میان داستان های روزمره ی تو
چشمان تو شایسته است که ستاره ها درونش برقصند و برقصند و برقصند ... 

پوزش بابت اشکال پیش آمده.

دوباره جستجو کنید