زینتی بیاویز!


زیباییت را به رخ آیینه ها می کشد
زیباییت را نوازش می کند
دست سازهایی که پر از مهر 
به اشتیاق تو 
اینچا نشسته اند
صدایشان کن!

10 محصول وجود دارد

نمایش 1-10 از 10 مورد

فیلترهای فعال