جعبه خاص روح انگیز

دگر انگیزها
فقط یک بهانه است برای عبور شما 
از قلب ما
به آنچه با دست ساخته ایم!
به رویایی عاشقانه که در جان هر شکلات ریخته ایم!
ما پر از احترامیم به شما
و با شما گذر خواهیم کرد به ذهن آنانی که دوستشان داریم
و خاطره شان را رنگی خواهیم کرد با رنگهای عاطفه ای که بر دست داریم!

7 محصول وجود دارد

نمایش 1-7 از 7 مورد

فیلترهای فعال