معطرهای قصه گو در خانه ی مقوایی


جانشان از قصه ها سرشار است
تتنشان از نوازش باد، پُرخاطره
آرام نشست اند بر این خانه ی مقوایی 
عطر جان می دهد، قصه شان
وقتی بر داغی فنجان با بخار به آسمان می روند! 

20 محصول وجود دارد

نمایش 1-20 از 20 مورد

فیلترهای فعال