کوکی پاکتی


بر شانه هایت می نشیند
همان خوابی که رویایش را بر خیال تو بسته بود
همان حسی که بودنش را بر قدمهای تو  بسته بود
و حالا چه آرام خوابیده
پلکهایش سنگینترین سنگ بر سینه ی من است
نه خواب می خواهم
نه حس های عاشقانه را
فقط در جستجوی تو هستم، بیااااا


3 محصول وجود دارد

نمایش 1-3 از 3 مورد

فیلترهای فعال