شکلاتی خوابیده بر پاکت


شکلات ها خسته نیستند

تنبل هم نیستند.

فقط برای پاکیزه ماندن

جان به پوششی کاغذی آراسته اند

تو می توانی، شکلات را در قالب یک شعر با سلیقه ی امروز و اکنونت انتخاب کنی!

13 محصول وجود دارد

نمایش 1-13 از 13 مورد

فیلترهای فعال