عاشقانه نازنین ساز

نازنین می سازدشان
آرزویِ دستهایِ کوچک و توانایش
بافتن رویاهای توست به حقیقت
آرزویش رسیدن عاشقانه توست به آنچه هدف می‌پنداری اَش
آرزویش لبخند توست به هرچه در دل می‌پرورانی اَش
آرزویش حال خوب توست به هر چه فرصت می انگاری اش! 

2 محصول وجود دارد

نمایش 1-2 از 2 مورد

فیلترهای فعال