دم نوش های آرامیده بر پاکت

ضربان قلب دمنوش‌ها، دمای آب را متعادل می‌کند تا خاصیتشان که بر کیسه کاغذی آرمیده بر حس تازگی فنجان بچرخد و آرام گیرد. 

دم نوش های آرامیده بر پاکت هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.