روز دختر مبارک

محصول جدید

163,500 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هامخلوطی از پنج تا هفت طعم مختلف
محتویات جعبهیک عدد فرشته ی دست ساز آرزوها + گیفت نمدی حاوی + یک عدد بانکه حاوی دم نوش سلامت وگان
ترکیباتشانشکلات ها فاقد هر گونه فرآورده حیوانی هستند، در کنار گلبرگ هایی از جنس زندگی نشسته اند و تازگی را در داغی فنجان مرور میکنند.
ابعاد جعبهطول 18/5 x عرض18/5 x ارتفاع 15 سانتی متر
جنس جعبهچوبی
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
گیفتکیسه نمدی حاوی 2 عدد دمنوش پاکتی
تعهد مابا جانی لبریز از شور و مهر، به همراه شکلات ها و دم نوش ها به خانه شما می آییم، به عشق شما.