تخته ای 80 گرمی

ما با همیم
ما با هم کنار یک عاطفه نشسته ایم
بوی عشق مستمان میکند

همه ی حقیقت در همین هم نشینی عیان می شود
من کنار توام، مست و حقیقت گو!!

تخته ای 80 گرمی  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.