شکلات تخته ای شادی انگیز


"تخت جایگاه بزرگان است" شنیدم که شکلات ها بر گوش هم می خواندند.

و با انگشت تورا نشان می دادند سایه ای بر صورتت خوابیده بود، 
هوشیاری بر نفس هایت می رفت و می آمد

یکیشان فریاد کرد : بر تخت بزرگی نشستم. به کنارت آمد و بر رویا روان شد.

شکلات تخته ای شادی انگیز 9 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • تخته ای 120 گرمی

  گرم ها فقط بهانه اند برای بودن و ماندن
  گرم به گرم عشق می افزایم به عاشقانه هات
  فقط برای بودن 
  فقط برای ماندن ...

 • تخته ای 100 گرمی

  گِرَم ها نشانه اند،
  نشانه ی بودن
  نشانه ی عاشق بودن
  تکه ای کوچک از عاطفه ای بزرگ بر شکلات می نشانم
  به امید آب شدن همه ی رویاهای شکلاتی ام در کام تو !

 • تخته ای 80 گرمی

  ما با همیم
  ما با هم کنار یک عاطفه نشسته ایم
  بوی عشق مستمان میکند

  همه ی حقیقت در همین هم نشینی عیان می شود
  من کنار توام، مست و حقیقت گو!!

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم