شیرینی های دل ربا در بانکه متوسط


آنچنان در تو غرقم که بی حضور شکر هم "شیرین" می شوم
آنچنان در تو محوم که بی حضورِ ابرها هم "رویایی" می شوم
نگاه کن، نگاه کن.... 
این اُعجوبه های شفاف 
این حقیقت گویان زیبا 
قصه شان به نام تو زندگی گرفته !

شیرینی های دل ربا در بانکه متوسط 4 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم