بانکه متوسط شیرینی (دل ربا)


آنچنان در تو غرقم که بی حضور شکر هم "شیرین" می شوم
آنچنان در تو محوم که بی حضورِ ابرها هم "رویایی" می شوم
نگاه کن، نگاه کن.... 
این اُعجوبه های شفاف 
این حقیقت گویان زیبا 
قصه شان به نام تو زندگی گرفته !

بانکه متوسط شیرینی (دل ربا) هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.