بانکه کوچک شیرینی (رخ نما)


شوقِ تو 
شورِ تو
همان بودنت است در دلم 
همان ماندنی است که عطرت شیرینی ها را هم به وجد می آورد 
بمااااااان !

بانکه کوچک شیرینی (رخ نما) هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.