کوکی پاکتی


بر شانه هایت می نشیند
همان خوابی که رویایش را بر خیال تو بسته بود
همان حسی که بودنش را بر قدمهای تو  بسته بود
و حالا چه آرام خوابیده
پلکهایش سنگینترین سنگ بر سینه ی من است
نه خواب می خواهم
نه حس های عاشقانه را
فقط در جستجوی تو هستم، بیااااابر شانه هایت می نشیند
همان خوابی که رویایش را بر خیال تو بسته بود
همان حسی که بودنش را بر قدمهای تو  بسته بود
و حالا چه آرام خوابیده
پلکهایش سنگینترین سنگ بر سینه ی من است
نه خواب می خواهم
نه حس های عاشقانه را
فقط در جستجوی تو هستم، بیااااا


بیشتر

کوکی پاکتی 3 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 3 از 3 آیتم
نمایش 1 - 3 از 3 آیتم