خوشمزه های نشسته در بانکه


در اعجابِ سادگی 
شفافیتشان را بر چشمهای پر رویایت می برند
هر چه بر دل دارند را
باتو 
سخاوتمندانه قسمت میکنند
این شیشه ای های راستگو!!!!

خوشمزه های نشسته در بانکه 8 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • شیرینی های رخ نما در...


  شوقِ تو 
  شورِ تو
  همان بودنت است در دلم 
  همان ماندنی است که عطرت شیرینی ها را هم به وجد می آورد 
  بمااااااان !

 • شیرینی های دل ربا در...


  آنچنان در تو غرقم که بی حضور شکر هم "شیرین" می شوم
  آنچنان در تو محوم که بی حضورِ ابرها هم "رویایی" می شوم
  نگاه کن، نگاه کن.... 
  این اُعجوبه های شفاف 
  این حقیقت گویان زیبا 
  قصه شان به نام تو زندگی گرفته !

نمایش 1 - 8 از 8 آیتم
نمایش 1 - 8 از 8 آیتم