شیرینی بخور تپل نشی!


طعمِ شیرین باز نواختی دارد از آن دورهای کودکی

شاید همان نشاطِ گمشده ای باشد که در آن قصه ی ساده جا ماند...

و حالا در این آشوب که "بزرگسالی" می خوانیمش 
آه می گوییم و عطرش را بر جان می کشیم.
شیرینی ها تازگی می بخشند،
قصه می گویند، انتخابشان کنیم!

شیرینی بخور تپل نشی! 19 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • شیرینی شیشه ای


  در اعجابِ سادگی 
  شفافیتشان را بر چشمهای پر رویایت می برند
  هر چه بر دل دارند را
  باتو 
  سخاوتمندانه قسمت میکنند
  این شیشه ای های راستگو!!!!

 • شیرینی پاکتی


  بر شانه هایت می نشیند
  همان خوابی که رویایش را بر خیال تو بسته بود
  همان حسی که بودنش را بر قدمهای تو  بسته بود
  و حالا چه آرام خوابیده
  پلکهایش سنگینترین سنگ بر سینه ی من است
  نه خواب می خواهم
  نه حس های عاشقانه را
  فقط در جستجوی تو هستم، بیااااا


 • کیک اسفنجی خوشحال وگان
در صفحه
نمایش 1 - 12 از 19 آیتم
نمایش 1 - 12 از 19 آیتم