شیرینی بخور تپل نشی!


طعمِ شیرین باز نواختی دارد از آن دورهای کودکی

شاید همان نشاطِ گمشده ای باشد که در آن قصه ی ساده جا ماند...

و حالا در این آشوب که "بزرگسالی" می خوانیمش 
آه می گوییم و عطرش را بر جان می کشیم.
شیرینی ها تازگی می بخشند،
قصه می گویند، انتخابشان کنیم!

شیرینی بخور تپل نشی! 18 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • خوشمزه های نشسته در بانکه


  در اعجابِ سادگی 
  شفافیتشان را بر چشمهای پر رویایت می برند
  هر چه بر دل دارند را
  باتو 
  سخاوتمندانه قسمت میکنند
  این شیشه ای های راستگو!!!!

 • خوشمزه های خوابیده بر...


  بر شانه هایت می نشیند
  همان خوابی که رویایش را بر خیال تو بسته بود
  همان حسی که بودنش را بر قدمهای تو  بسته بود
  و حالا چه آرام خوابیده
  پلکهایش سنگینترین سنگ بر سینه ی من است
  نه خواب می خواهم
  نه حس های عاشقانه را
  فقط در جستجوی تو هستم، بیااااا


در صفحه
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم
نمایش 1 - 12 از 18 آیتم