رویاهاتو شکلاتی کن!


رویاهای ما از جنسِ بودنِ ما طعم می گیرند و به هم بافته می شوند. 
هرلحظه طعمی از عاطفه ی من و ما، بر هوا جاریست.  شکلات ها پیام آوران عشق اند،
از سرزمینی که تنها عاشقان زندگان حقیقی اند،  بر دنیایِ ما آمده اند و کنار ما نشسته اند،
بر دهان که گذاشتی شان، بر دلت که نشستند، بر احوالت نگاه کن، عشق در چشمانت ستاره می سازد. 

رویاهاتو شکلاتی کن! 9 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

  • شکلاتی نشسته بر تخت روان


    "تخت جایگاه بزرگان است" شنیدم که شکلات ها بر گوش هم می خواندند.

    و با انگشت تورا نشان می دادند سایه ای بر صورتت خوابیده بود،
    هوشیاری بر نفس هایت می رفت و می آمد

    یکیشان فریاد کرد : بر تخت بزرگی نشستم. به کنارت آمد و بر رویا روان شد.

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم