طعم دارچین (لذت چیدن میز عصرانه)

محصول جدید

34,880 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم دارچین (لذت چیدن میز عصرانه)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
وزنحدودن 80 گرمی
بسته بندیپاکتی
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.