طعم نعنا ( امید بلند برای شروع)

محصول جدید

4,905 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم نعنا (امیدی بلند برای شروع)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.