طعم گل سرخ (نوازش لطیف چشمانت)

محصول جدید

4,905 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم گل سرخ (نوازش لطیف چشمانت)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.