طعم توت فرنگی (مهد کودک و بزرگی تنهائیش)

محصول جدید

دوست من

اگر این خانه پاکتی، با طعم عاطفه ی امروز و اکنونت همسو است، میتوانی انتخابش کنی!

خاطرات را ورق بزن، دوباره در آن اتاق رنگی بنشین، صدا را به سطح ذهنت بیاور، بوی توت فرنگی می آید.

2,180 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم توت فرنگی (مهد کودک و بزرگی تنهائیش)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.