طعم میوه قرمز (عصر مبهم نوجوانی)

محصول جدید

خورشید گرمایش را کم می کند باد، عصری گیج از خاطره ای نوجوانی را بر دوش دارد

طعم شکلات و آلبالو در دهانت می پیچد ابهام را مزه کن

2,180 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم میوه قرمز(عصر مبهم نوجوانی)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.