طعم مویز (مستی یک خیال"همیشه هستی")

محصول جدید

دوست من

اگر این خانه پاکتی، با طعم عاطفه ی امروز و اکنونت همسو است، میتوانی انتخابش کنی!

همیشه مستی از تو آغاز می شود، از همان مویزی که خوش تراش نشسته بر میانه ی چشمانت .

3,161 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم مویز (مستی یک خیال"همیشه هستی")
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.