طعم انبه(زود رنجی های نارنجی من)

محصول جدید

من حس میکنم، با همه ی حواس پنج گانه ام، همه ی رنگ ها در من حرف می زنند، همه ی صدا ها در من می شنوند و همه ی دوستت دارم ها در من شکوفه می زنند. 
فقط طعم انبه است که همیشه به دور های بی تفاوتی خیره می شود!

2,180 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هاطعم انبه(زود رنجی های نارنجی من)
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.