خلاقیت مسری است، آنرا به دیگران منتقل کنید

محصول جدید

47,960 تومان با ماليات

مشخصات

طعم شکلات هامخلوطی از پنج تا هفت طعم مختلف
ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
جنس جعبهچوبی
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.