ارزان شد! بدون مناسبتم میشه نمایش بزرگتر

بدون مناسبتم میشه

محصول جدید

قابل تقدیم

19,620 تومان با ماليات

-10%

21,800 تومان با ماليات

درگاه زرین پال
درگاه زرین پال

مشخصات

ترکیباتشانفاقد هرگونه فرآورده حیوانی (شیر، کره، خامه، عسل، تخم مرغ) می باشد.
بهترین زمان برای حفظ حال خوب و ماندگاریشش ماه
نحوه نگهداریدر جای خنک و خشک نگهداری شود.
تعهد مابا حال خوب و دلی خروج یافته از عاطفه های سرد کنار شکلات ها هستیم و طعمشان می دهیم.